Ημερίδα του Σοροπτιμιστικού Ομίλου με θέμα: “Γυναίκα με ευεξία και στην τρίτη ηλικία”, Πάτρα 10 Μαΐου 2017

untitled