Ημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Καταπολέμηση Κουνουπιών & Δημόσια Υγεία», Πάτρα 27 Ιουλίου 2018

Ημερίδα  με θέμα: «Καταπολέμηση Κουνουπιών & Δημόσια Υγεία»

που διοργανώνεται στην Πάτρα την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00.

στο Κάμπινγκ της Πλαζ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενημερωτικής Ημερίδας _27.07.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενημερωτικών εκδηλώσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Περιφερειάρχη

Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32,
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Τηλ.:2613.613501-2, & 2613613531

Φαξ:2613.613532

e-mail: [email protected]

 

REGION OF WESTERN GREECE

Office of Head of Region

32nd, New National Road Patras-Athens,
GR-26441, Patras, Greece

Tel.:2613.613501-2, & 2613613531

Fax:+302613.613532

e-mail: [email protected]