Ημερίδα Λοιμώξεις Αναπνευστικού, Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2018

Ημερίδα Λοιμώξεις Αναπνευστικού


Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

7 Φεβρουαρίου 2018
Πάτρα, Patras Palace Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18- loimoxeis/index.asp?c=i

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra