Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσοπαθολογίας για Ρευματολόγους, Καλάβρυτα 2-3 Νοεμβρίου 2018

Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας σε συνεργασία με το Ρευματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, θα πραγματοποιήσουν το Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσοπαθολογίας για Ρευματολόγους στις 2 – 3 Νοεμβρίου 2018, στα Καλάβρυτα, στο ξενοδοχείο Kalavrita Canyon.

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πληροφορίες:

cid:image001.jpg@01D1AF78.6B2024A0

tel. (+30) 210 72 10001 (ext.209)

ea@congressworld.gr  

www.congressworld.gr