ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ: “Ρευματικά νοσήματα και χειρουργεία αποκατάστασης”, Πάτρα 3-4-2019

Δείτε το πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ 3-4-2019