Επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Θεραπευτικές Πτυχές στον Καρκίνο του Μαστού”, Πάτρα 26 Σεπτεμβρίου 2018