Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:“Στοχευμένη θεραπεία με αναστολείς τυροσινικής κινάσης στην Αιματολογία: Που βρισκόμαστε το 2013” – Πάτρα 12/4/2013

Το Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου Πατρών, επιθυμώντας να αναδείξει το επίπεδο των θεραπευτικών
εξελίξεων στη νόσο αυτή, σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά στην ημερίδα
“Στοχευμένη θεραπεία με αναστολείς τυροσινικής κινάσης στην Αιματολογία:
Που βρισκόμαστε το 2013”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 12 Απριλίου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: www.events.gr