Επιστημονική Ενημερωτική Εκδήλωση του Παραρτήματος Πάτρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με θέμα: “Ο καλύτερος φίλος του καρκίνου?”, Πάτρα 13 Δεκεμβρίου 2017
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ