Επιστημονική Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας-Παρ. Πάτρας με θέμα: “Ακτινοβολία – Ήλιος και Καρκίνος”, Πάτρα 18 Απριλίου 2018