Επιστημονική – Ενημερωρική Ημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: “Υγιεινό και καθαρό νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – Δημόσιο αγαθό”, Πάτρα 19 Δεκεμβρίου 2017

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Δείτε εδώ την αφίσα