Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία: Οι Υπέρηχοι στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Ήχος και Φώς στη Διάγνωση και Θεραπεία, Πάτρα 3-5 Οκτωβρίου 2014

3-5 Οκτωβρίου 2014
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα


Σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε:
http://www.synedra.gr/Synedria/14-gynaikolog/programme.asp

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας
Synedra (Συνέδρα) / Οργάνωση Συνεδρίων
Τηλ.: 2610 432.200 | Fax: 2610 430.884 | Email: [email protected]