Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία, Πάτρα 12-14 Οκτωβρίου 2018

Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία


Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία
σε συνεργασία με τις
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

12-14 Οκτωβρίου 2018
Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

programme_gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra