Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: “Κοινωνική αλληλεγγύη και Υγεία με έμφαση στις Ανθρώνινες σχέσεις – Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα”, Πάτρα 18 Μαρτίου 2019