Ενημερωτική Εκδήλωση ΟΛΥΜΠΙΟΝ για την ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, Πάτρα 24 Οκτωβρίου 2018