Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος – Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Μαθημάτων την περίοδο 2013-2014

Δείτε εδώ το πρόγραμμα