Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία 8.10.11 Οκτωβρίου 2019