Εκδήλωση του Υπ. Εργασίας με θέμα: “Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας”, Πάτρα 23 Οκτωβρίου 2019

Εκδήλωση με κεντρικό θέμα:
«Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.
Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας.»
στο πλαίσιο των δράσεων του 2ου έτους της
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
«ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019
και της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ΠΑΤΡΑ,
την Τετάρτη, 23η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Αστήρ,
οδός Αγίου Ανδρέου 16, Τ.Κ. 262 21 ΠΑΤΡΑ
(ώρα προσέλευσης 16:30, ώρα έναρξης 17:00)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_&_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Πληροφορίες:

Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Πελοπ/νήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων

Τηλ. :2610429877

Fax:2610429877

e-mail: [email protected]