Εκδήλωση του Ομίλου Αγκαλιάζω με τίτλο:  “Η προσέγγιση της Νεοπλασματικής Νόσου με μια άλλη ματιά”, Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Πολυχώρος “Αγορά Αργύρη”

12 Δεκεμβρίου 2016

Αγκαλιάζω – Πρόγραμμα Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ 12_12_2016, Αγορά Αργύρη