Εκδήλωση με τίτλο: “Νοσοκομείο χωρίς κάπνισμα”, Πάτρα 2 Μαρτίου 2018