Εκδήλωση για το κοινό με θέμα: Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου, Πάτρα 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΦΝΕ 2017 (7)