Εκδήλωση για την  Ψωρίαση & Ψωριασική Αρθρίτιδα, Πάτρα 27 Σεπτεμβρίου 2017

__________________ ________________   2017