Διημερίδα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Βαρηκόων Πάτρας σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής  Εκπ/σης με τίτλο: ΚΩΦΟΙ ΒΑΡΗΚΟΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 18-19 Φεβρουαρίου 2022
Για να παρακολουθήσετε την διημερίδα, πατάτε τους πιο κάτω συνδέσμους:
Για Παρασκευή 18/2 είναι το παρακάτω:
Για το Σάββατο 19/2 είναι το παρακάτω: