Διακίδειος Σχολή Λαού Πατρών: Ομιλία κ. Χρυσανθόπουλου Κων/νου με θέμα: “Ψευδοεπιστήμη εναντίον επιστήμης στην εποχή της επιστήμης”, 26 Νοεμβρίου 2014

prosklisi diakideios