Διαδραστική Έκθεση και Ημερίδα με θέμα: “Αλλεργίες & Περιβάλλον”, Πάτρα 26-27 Μαΐου 2017

Ξενοδοχείο Patras Palace

26 & 27 Μαΐου 2017

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών & ενηλίκων στα αλλεργικά νοσήματα και τη σχέση τους με το περιβάλλον

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Έκθεση 26 και 27 Μαΐου

Ωράριο Έκθεσης

09:00-14:00

18:00-21:00

Ημερίδα 27 Μαΐου

ώρες 11:00-13:00