Διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με θέμα: Και ο καρκίνος περνάει από το στομάχι
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία