Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων: Hμερίδα με τίτλο «Covid-19 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Εμπειρία από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων» 1/10/2022

Hμερίδα με τίτλο «Covid-19 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Εμπειρία από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων»  διοργανώνει το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ