Έκθεση χειροποίητων ειδών των εκπαιδευομένων των εργαστηρίων του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”, Πάτρα 15 & 16 Δεκεμβρίου 2014

Psixargos 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ”ΨΥΧΑΡΓΩΣ”
Π.Γ.Ν.Π. Ρίου
Επιστημονικά Υπεύθυνος : Καθηγητής Γουρζής Φίλιππος