Συνέδριο ESMO, Ισπανία 27 – 1 Οκτωβρίου 2019

Συνέδριο ESMO, που θα διεξαχθεί στην Ισπανία από 27 ως 1 Οκτωβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2SoOjDH