Σεμινάριο Βηματοδοτών Ηλεκτροφυσιολογίας, Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2019

Σεμινάριο Βηματοδοτών Ηλεκτροφυσιολογίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου ΓΝΑ στις 23 Νοεμβρίου 2019.

Οργάνωση: Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2VEqkCe