Σεμινάριο: Αυχενικό Σύνδρομο – Κεφαλαλγίες & Ιατρικές Εξελίξεις με μια ματιά, Αθήνα 7 Απριλίου 2019

Σεμινάριο: Αυχενικό Σύνδρομο – Κεφαλαλγίες & Ιατρικές Εξελίξεις με μια ματιά, στην Αθήνα, στην αίθουσα διαλέξεων Ι.Σ.Α. στις 7 Απριλίου 2019.

 

Για το πρόγραμμα: Πρόγραμμα