Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: Η Εμπειρία των Ασθενών, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: Η Εμπειρία των Ασθενών, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Αμερικανικό Κολλέγιο στις 10 Δεκεμβρίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2LFHLi5