Πολυθεματική Ημερίδα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 15 Μαρτίου 2019

Πολυθεματική Ημερίδα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών στις 15 Μαρτίου 2019.

 

 

Για το Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τις εγγραφές: Email_Εγγραφής