Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο 28 – 29 Σεπτέμβρη 2018

Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2018

Οργάνωση: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Παπαστράτειο Μέγαρο – Αγρίνιο

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2BciCsw