Περιβαλλοντική Υγιεινή και Γονιμότητα, Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Περιβαλλοντική Υγιεινή και Γονιμότητα» στις 11 Οκτωβρίου 2019 στο συνεδριακό της κέντρο,  Παπανικολή 10, Χαλάνδρι, Αθήνα

Πληροφορίες:

HELLENIC SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE Athens, Greece
Tηλ.: +30 210 6800525, Fax: +30 210 6800521
E-mail: [email protected],  Web site: www.eeai.gr
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της ΕΕΑΙ Παπανικολή 6-10-Χαλάνδρι, Αθήνα 15232