Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων, Ιωάννινα 14-16 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018

Οργάνωση: Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2nojfFs