Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία, Αθήνα 5 – 7 Απριλίου 2019

Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο «Καθ΄ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία»
το οποίο διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία «Καρκίνος, Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το A’ Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» και το Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», θα διεξαχθεί στις 5-7 Απριλίου 2019, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2UF9EJm