Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι», Καλαμάτα 9 – 12 Απριλίου 2020

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου με τίτλο «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 – 12 Απριλίου 2020 στο Ξενοδοχείο Filoxenia, στην Καλαμάτα.

Η Οργάνωση του συνεδρίου πραγματοποιείται από την Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο κ. Λαγγούσης Αλέξανδρος.

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2QVHhaJ