Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση – Παρουσίαση Περιστατικών, Ιωάννινα 9-11 Νοεμβρίου 2018

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση – Παρουσίαση Περιστατικών, στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Du Lac, από 9 ως 11 Νοεμβρίου 2018

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2o1oqeT