Πάτρα, 8-9/2/2013

Η Σύμβουλος ΕΠΕ και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδος συνδιοργανώνουν

Forum Ενέργειας με θέμα <<Εξοικονόμηση ενέργειας & προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδο κρίσης>>

, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στο ξενοδοχείο ”ΑΣΤΗΡ” στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2013.

Ιστότοπος:              www.forumanaptixis.gr.

E-mail:                       [email protected]

Τηλ.:                           2610240720

Φαξ:                            2610240724