Ο Ρόλος της Ανοσο-ογκολογίας στη Διαχείριση των Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα, Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2018

Ο Ρόλος της Ανοσο-ογκολογίας στη Διαχείριση των Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου στις 29 Νοεμβρίου 2018.