Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”, Ιατρικό Τμήμα, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 16 Οκτωβρίου 2023

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΩΡΑ: 19.00 – 21.00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ομιλητής:
Χαράλαμπος Σπυρόπουλος
Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, Αθήνα

Γενικός Συντονισμός – Οργάνωση Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθηγητής Χειρουργικής Ιωάννης Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών