Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ιδιωτικής Κλινικής Γένεσις Αθηνών, 22 Νοεμβρίου 2019

1η Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Κάπνισμα – Πρόληψη Υγείας», που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 – 15:30 στο Συνεδριακό Κέντρο (Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι 15232).

 

 

Για την Ανακοίνωση: Ανακοίνωση

Για το Πρόγραμμα: Πρόγραμμα