Ημερίδα Καρδιοτοκογράφημα & STAN, Αθήνα 13 Μαρτίου 2019

Ημερίδα Καρδιοτοκογράφημα & STAN, στην Αθήνα, στο ΠΓ Νοσοκομείο Αττικόν στις 13 Μαρτίου 2019.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2TxcUt6