Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, Αθήνα 6 – 7 Μαρτίου 2020

Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών που θα διεξαχθεί στις 6 – 7 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα (ξενοδοχείο PRESIDENT).

Οργάνωση: Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών

Μπορείτε να υποβάλετε τις ερευνητικές εργασίες σας έως τις 31/01/2020.

 

Για υποβολή εργασιών: https://bit.ly/2KyFx3n

Πληροφορίες: https://bit.ly/2XqGNuw