Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Φλεγμονώδεις και Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες και Νεότερες Θεραπείες

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Φλεγμονώδεις και Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες και οι Νεότερες Θεραπείες,

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..  διάρκειας 18 εβδομάδων.

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος

Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, θα οδηγήσει στην απονομή Πιστοποιητικού ΕπιμόρφωσηςΦλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες και οι νεότερες θεραπείες”  από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιου Αθηνών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διάρκεια αιτήσεων έως 12/09/2022.

Έως τις 31/07/2022 δίνεται η δυνατότητα προεγγραφής (early-bird registration), η οποία προσφέρει μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης ύψους 10%.

Έναρξη 22/08/2022.