Ελληνική Ανοσολογική Εταιρεία: WEBINARS Covid-19 Vaccines

Αγαπητά Μέλη,

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, μέλος της EFIS (European Federation of Immunogical Societies) και της IUIS (International Union of Immunological Societies), συμμετέχει ενεργά στο διεθνές δίκτυο επιστημονικής διαβούλευσης (webinars) που συγκροτήθηκε με αφορμή την πανδημία COVID-19. Μια σειρά εβδομαδιαίων επιστημονικών σεμιναρίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών, θεραπευτικών και εμβολίων
έναντι του SARS-CoV-2 ξεκινάει τη Δευτέρα 6-4-2020.

Το πρώτο σεμινάριο που έχει σαν θέμα “τα εμβόλια για τη νόσο COVID-19” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6-4-2020 και ώρα 16:00.

Για τη συμμετοχή στα webinars απαιτείται προεγγραφή, η οποία παρέχεται δωρεάν. Την εγγραφή σας μπορείτε να την κάνετε μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας στη σελίδα Covid-19 Vaccines.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ

Για την Ανακοίνωση: Ανακοίνωση

Πληροφορίες: https://bit.ly/3bRqInV