9ο Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο με θέμα «Πολύπλευρη Αντιμετώπιση του Καρκίνου», Αθήνα 05-06 Οκτωβρίου 2018

05-06 Οκτωβρίου 2018
Ξενοδοχείο Intercontinental Athenaeum, Αθήνα

Οργάνωση:
«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη»
Παθολογικό –Ογκολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά”

Μάθετε περισσότερα εδώ:

https://bit.ly/2OyXS08