9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Ιωάννινα 7-9 Οκτωβρίου 2016

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων

Ημερομηνία : 7/10/2016 – 09/10/2016

Χώρος : IPIROS PALACE

Πόλη : Ιωάννινα

Επιστημονική Εταιρεία : Σύλλογος Τεχνολόγων Ρ.Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ (Σ.Τ.Ρ.Α.Ε.Π.Τ.)