9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ναύπλιο 3-5 Ιουνίου 2016

Οργανωτής : Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής  

Πρόεδρος : Καθηγητής Θεόδωρος Στέφος

Ημερομηνία : 03- 05 Ιουνίου 2016

Πόλη: Ναύπλιο

Χώρος : Ξενοδοχείο Amalia

Website: http://embryomitriki2016.gr/

Πληροφορίες: Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
E-mail: [email protected]  | Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr