9ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο & Παιδιατρικές Ημέρες, Αθήνα 7-9 Σεπτέμβρη 2018

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 – Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΘΗΝΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC

Μάθετε περισσότερα εδώ